Kodukord

Perearsti või pereõe vastuvõtule palume alati ette registreerida telefonidel 6050601. Kui vastuvõtule tuleb mitu isikut ühest perekonnast, palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Vastuvõtule registreerunud patsiente püüame teenindada võimalikult õigeaegselt.

Ägedalt haigestunud patsiendid saavad vastuvõtule perearstikeskusesse pöördumise päeval. Kui olete ootamatult haigestunud ja soovite vastuvõtule saada samal päeval, palume ka sellisel juhul ette helistada – võib-olla on samal päeval veel vabu vastuvõtu aegu või on keegi oma ajast loobunud, pereõde püüab igal juhul leida Teile vastuvõtu jooksul sellist aega, et peaksite võimalikult lühidalt ooteruumis viibima. Ägedalt haigestunud patsienti võib vastu võtta nii perearst kui pereõde.

Kui Teil on vastuvõtule aeg kinni pandud, kuid mingil põhjusel Te vastuvõtule tulla ei saa, palume sellest teada anda (samuti telefonidel 6050601).

Reeglina tegeleme ühe vastuvõtu jooksul ühe probleemiga.

Kui Teil on oma tervisliku seisundi kohta palju küsimusi, on soovitatav need eelnevalt kodus kirja panna – sedasi ei ole ohtu, et midagi meelest ununeks ning perearst või pereõde saab murekohtadest kiire ülevaate. Võimalik, et kõikide küsimustega ei tegeleta ühe vastuvõtu jooksul, vajadusel saab teha plaani nendega tegelemiseks.

Vastuvõtule tulles palume riietuda selliselt, et vajaduse korral oleks lahtiriietumine kiire ja mugav. Sobivad näited on seelik+pluus, püksid+kampsun. Ebasoovitavad näited on kombinee, tunked, paljude nööpidega pluus.

Kojukutseid võtame vastu kuni kella 12.00. Telefonis palume kirjeldada lühidalt probleemi olemust või põhjust, miks koduvisiiti soovitakse. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst. Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõtu lõppemist, seega tuleb arvestada ooteajaga, mis võib mõnikord ulatuda mitme tunnini. Koduvisiite teeme reeglina vaid lamajatele haigetele ja tugeva liikumispuudega patsientidele. Koduvisiidi maksumus on 5 EUR, alla 2-aastastele lastele ja rasedatele on koduvisiit tasuta. Enamasti on mõttekam tulla vastuvõtule perearstikeskusse, kus on võimalik teha analüüse ja uuringuid.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Kui haigestumine on vastuvõtuaja välisel ajal, siis palume haigestumisest teavitada e-kirja teel ning sellele järgneval esimesel tööpäeval helistada perearstikeskusesse. Esimesel haiguspäeval või sellele järgneval tööpäeval peab tulema perearsti või pereõe vastuvõtule, täpsema aja saab telefoni teel kokku leppida. Töövõimetuslehte tagantjärele ei vormistata!

Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.

Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada (telefonitsi, meilitsi vm). Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (eriti paragrahvid 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.

Autojuhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel on vajalik registreerida perearsti vastuvõtule. Perearstikeskusesse tulles on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tervisetõend on tasuline. Lisainfo asub siin.

Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik eelnevalt registreerida perearsti vastuvõtule. Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik esmakordselt relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Autojuhi ja relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele.

Tervisetõend noorsportlastele

Alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus.Noorsportlased, kelle treeningkoormus on suurem kui 3 treeningkorda nädalas (1 kord = 60min), peavad tervisetõendi saamiseks pöörduma spordiarsti vastuvõtule.

Täpsem info “Noorsportlase tervis” koduleheküljel.

Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis teha kolme tegevust.

Esiteks: käia perearsti vastuvõtul.  Töövõime hindamise taotluse esitamiseks peate olema eelnenud kuue kuu jooksul käinud pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab teie terviseseisundit ja  sisestab teie terviseandmed e-tervisesse.

Teiseks: täita töövõime hindamise taotlus, mida saab esitada:

Täpsem informatsioon Eesti Töötukassast.

Kui olete püsiv ravimitarvitaja, palume retseptide (ravimite) lõppemisest aegsasti teada anda, et ravis ei tekiks pausi uue retsepti puudumise tõttu.

Digiretsept on väga mugav viis retsepte uuendada – ei ole tarvis paberretseptile perearstikeskusse järele tulla, vaid ravimi saab kätte apteegist isikut tõendava dokumendi alusel. Kui saadate enda ravimeid välja ostma mõne teise inimese, on tarvis esitada ostja isikut tõendav dokument ning patsiendi isikukood, kelle nimele on ravim välja kirjutatud. Arstil on ka õigus panna retsepti väljastamisele piirangud, näiteks narkootiliste ravimite puhul on võimalus, et ravimi väljaostmise õigus on ainult patsiendil või selleks volitatud isikutel.

Kuigi retseptide pikendamine digiretsepti abil on lihtne, peavad kroonilisi haigusi (nt kõrgvererõhutõbi, suhkurtõbi) põdevad patsiendid siiski vähemalt kord aastas käimas tervisekontrollis perearsti või pereõe juures.

Ka ravikindlustuseta isikutel on perearst. Ravikindlustuseta isikutel on võimalus pere- ja eriarstiabi saada selle eest ise tasudes – vt. hinnakiri.

Vältimatu abi (seisundis, kus on oht patsiendi elu või jäseme/organi kaotuseks) on ravikindlustuseta isikutele tasuta.

Ravikindlustuse olemasolu ja oma perearsti nime saab kontrollida Riigiportaalis eesti.ee

Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma perearstikeskust (või kodulehekülge) patsiendisõbralikumaks ehk paremaks muuta, siis olete oodatud arvamust avaldama kas kirjalikult või siin.

Samuti on perearstikeskuse seinal postkast, kuhu võib jätta arvamusi, ettepanekuid vm tagasisidet.

Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Praktika näitab, et suuremal osal kaebustest on tegemist suhtlemise probleemiga – teineteisest on valesti aru saadud, mööda räägitud, mõnest teemast üle libisetud vm. Niisuguseid probleeme on kõige parem lahendada suusõnaliselt, aga kui oma kaebusi on raske sõnastada või seda ei soovita teha, sobib võib-olla paremini probleemi kirjalik esitus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega. Kirjalikule kaebusele saadame kirjaliku vastuse 10 tööpäeva jooksul. Anonüümsete kaebustega me ei tegele.

Haigekassa telefon 6033630

Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuamet telefon 6509840

Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429